Hội đồng quản trị

avt nam

Ông NGUYỄN CHÍ CÔNG

Chủ tịch HĐQT

Thành viên hội đồng quản trị

viber_image_2022-06-22_09-50-17-012

Ông BÙI VĂN NGỌC

Thành viên HĐQT

ảnh c Oanh

BÀ ĐINH THỊ KIM OANH

Thành viên HĐQT

avt nam

ÔNG HOÀNG DUY TIẾN

Thành viên HĐQT

avt nữ

Bà Nguyễn Thu Hiền

Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc Công ty

ảnh c Oanh

Bà Đinh Thị Kim Oanh

Tổng Giám đốc